Årsoppgjør

Når regnskapsåret er over, skal det utarbeides regnskap og ligningsoppgaver. Det er viktig at alle inntekter og kostnader blir bokført på riktig år. Eiendeler og gjeldsposter skal vurderes og avstemmes, som f.eks avskrivning på bygg/utstyr, korrekt varebeholdning og avstemming av bankkonti.

I aksjeselskap må generalforsamlingen, som er selskapets høyeste organ, vurdere og vedta om det skal utbetales utbytte til aksjonærene.

Vi tilbyr:

  • Selvangivelse med ligningsoppgaver
  • Skatteberegning
  • Årsregnskap med noter
  • Kontakt med revisor
  • Bistand ved generalforsamling
  • Innsending til Brønnøysund

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen