Bistand ved salg av landbrukseiendommer

Vi kan hjelpe til med alle forberedelser, planlegging og gjennomføring av et eierskifte. Det er viktig at alle parter; kjøper, selger og familie blir fortrolig med det som skjer. Boforhold, økonomi for alle parter og skatt er sentrale tema for et vellykket eierskifte.

Kommunikasjon er viktig ved eierskifte, og vi prøver gjennom samtaler å kartlegge hvordan vi skal gjennomføre det.

Vi tilbyr bistand med:

  • Kjøpekontrakt
  • Skjøte
  • Konsesjonssøknad/ egenerkæring om konsesjonsfrihet
  • Kostprisoppgave
  • Varsel om eierskifte til forbindelser
  • Melding til Brønnøysundregistrene
  • Skattemessige beregninger/ rådgivning
  • Beregning av omkostninger

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen