Bistand ved skifte

Vi bistår med skifte i arveoppgjør. Enkelte ganger må arverett avklares. Når det er fast eiendom inne i bildet, bistår vi med nødvendig bistand med skifteoppgjør, egenerklæring om konsesjonsfrihet og konsessjonssøknad.

Vi vet også at det kan være vanskelig når en næringsdrivende plutselig dør. For de nærmeste må  livet gå videre og du kan ta kontakt med oss for å snakke om praktiske ting.

Vi tilbyr bistand med:

  • Gjennomføring av skifte
  • Hjemmelsovergang til ny eier etter død
  • Bistand med skifte
  • Rådgivning

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen