Fakturering

Vi utfører fakturering. Når vi har fakturert, kan vi straks bokføre fakturaene. De blir da inntektsført og du får en utestående fordring hos kunden. Når kunden betaler, faller fordringa bort.  Dersom han ikke betaler, vil det komme klart til syne og vi kan bistå med purring, renteberegning og oversending til inkasso.

Det er alltid viktig å sende ut fakturaer så snart som mulig. Du kan sende fakturagrunnlag på mail til oss og vi sender ut fakturaene umiddelbart.

Det er viktig å ha gode purre-rutiner.

Vi tilbyr: 

  • Utsending av faktura
  • Oppfølging av kunder
  • Purringer med renteberegning

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen