Lønn

Vi har mange lønnskunder. Det er pålagt at du må ha en skattetrekk-konto som kun skal nyttes til å betale forskuddstrekk på ansatte. Det viktig å ha en ansettelsesavtale, der vilkår for den ansatte er avtalt. Når du får en ansatt, skal den ansatte meldes inn i arbeidstakerregisteret. Det sendes inn månedlige A-meldinger. 6 ganger i året skal det betales inn arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Ved årets slutt skal det sendes inn A-melding og oppsummering som erstatter lønns og trekkoppgave. Det er også viktig at grunnlaget for feriepenger kommer fram på lønnsinnberetningen.

Vi tilbyr: 

  • Utsending av lønnsslipp pr. mail eller post
  • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Feriepengeliste
  • Utarbeidelse av lønns og trekk-oppgaver
  • Kontroll/ bistand med reiseregninger

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen