Regnskapsføring

Vi fører regnskap for alle typer virksomhet. 

Kommunikasjon er viktig innen regnskap. Derfor legger vi vekt på  dialog og god kontakt, og gir deg enkle og forståelige rapporter, med kommentarer. For at regnskapet skal bli riktig, er det viktig med anvisninger fra deg.

Regnskapet kan benyttes til analyse av drifta og som grunnlag for framtidig budsjett. 

Vi tilbyr: 

  • Bokføring bilag
  • Scanning av bilag/remittering
  • Utarbeidelse av mva-melding
  • Avdelings og  prosjektregnskap
  • Perioderegnskap med utfyllende kommentar/råd
  • Årsoppgjør
  • Analyse av regnskap
  • Selvangivelse med ligningsoppgaver
  • Skatteberegning
  • Offentlig regnskap med noter

 

Lenker:
Hva vil det si å føre et regnskap?
Regnskapsloven
Bokføringsloven
Regnskapsførerloven

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen