Taksering av landbrukseiendommer

Vi er autorisert av Norges Takseringsforbund til å foreta taksering av landbrukseiendommer. Det er kun de som er autorisert som kan ha ansvarsforsikring, som gir deg større trygghet. En landbrukstakst er omfattende, med beskrivelse av alle ressursene på gården og en landbrukstakst skal bygge på de lover som gjelder ved kjøp av landbrukseiendom, blant annet konsesjonsloven.

Taksering av landbrukseiendom er aktuelt ved eierskifte innen familie eller i fritt salg. Det er også viktig å få taksert verdi av eiendom ved skifte etter dødsfall.

Når vi takserer eiendommen, kommer vi på gården og får kartlagt alle ressurser, ser på alle bygninger, vurderer verdi på jord og skog og ressurser med jakt, fiske og annet. Alle eiendeler beskrives med areal, innhold, standard og beliggenhet. Vi må også vurdere avkastningsevne av eiendommen.

Vi tilbyr:

  • Taksering av landbrukseiendom

Våre tjenester

Kontakt oss

Telefon: 74 28 08 90
E-post: Send e-post
Faks: 74 28 08 91

Besøksadresse:
7860 Skage i Namdalen